Privacyverklaring Quiltinspiratie

Bij Quiltinspiratie begrijpen we dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Quiltinspiratie zorgvuldig om met deze informatie. We houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van u nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Marlies de Vries is als eigenaar van Quiltinspiratie verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Quiltinspiratie is gevestigd te Bontweverij 82, 7511 RB, Enschede en ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69051402.


Opslag van uw gegevens

Quiltinspiratie slaat de persoonsgegevens die we van u ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die u invult tijdens het inschrijfproces voor een cursus (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Marlies de Vries opneemt. Wij verzamelen en bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de cursus/nieuwsbrief waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de cursus die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals de voortgang van een cursus en of u de cursus heeft afgerond.


Gebruik van uw gegevens

Quiltinspiratie gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen cursus.
 • Inrichting en uitvoering van de door u gekozen cursus.
 • Verbetering dienstverlening, o.a. door het uitvoeren van analyses.
 • Verbetering van onze website en applicaties;
 • U op de hoogte te houden van onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.


Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van één van de volgende wettelijke gronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst of het op uw verzoek treffen van maatregelen ter voorbereiding op een overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting.
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang.


Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt de Quiltinspiratie alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.


De Online Quiltacademie

De Online Quiltacademie is uw persoonlijke online leeromgeving wanneer u een cursus bij ons volgt. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Quiltinspiratie legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.


Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Quiltinspiratie beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Quiltinspiratie bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Quiltinspiratie uw gegevens langer bewaren.


Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kunt u Quiltinspiratie vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat Quiltinspiratie uw gegevens beperkt gebruikt.


Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan contact met ons op via info@marliesmansveld.nl. Quiltinspiratie reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek.


Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen via info@marliesmansveld.nl.


Indien u er met Quiltinspiratie niet uitkomt, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.


Wijzigingen Privacyverklaring

Quiltsinspiratie kan deze Privacyverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe Quiltinspiratie met uw gegevens omgaat, raden we u aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen.

Quiltinspiratie heeft deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd op 7 november 2018.